Van 29.000 naar 50.000 kisten geconditioneerde opslag

Frigo Fernelmont werd opgericht in 1999 voor de opslag van winterpeen, witloofwortelen en diepvriesproducten. Er werden 10 cellen, een verlaadhal en machinekamer gebouwd. In de cellen is zowel gekoelde- als diepvriesopslag mogelijk. Het volume bedraagt 92.000 m³ of 29.000 kisten.

In 2000 wordt de verlaadhal ook uitgerust met verdampers zodat ook hier wortelen in gestockeerd kunnen worden, hierbij komt het volume op 120.000 m³ ofwel 36.000 kisten.

In 2005 wordt een hal van 3000 m² gebouwd om de lege kisten in te stapelen en wortelen los gestort te verladen. In deze hal worden de kisten 12 hoog op elkaar gestapeld.

Elk jaar is er meer vraag naar opslag voor wortelen en het sorteren van witloofwortelen. Om deze vraag op te vangen, wordt in 2005 een koelcel van 11.500 m³ of 3.300 kisten en een hal voor het ontvangen en sorteren van witloofwortelen bijgebouwd. Hierbij worden de stromen van aanvoer van wortelen en witloofwortelen mooi gescheiden zodat het werk efficiënter geregeld kan worden.

De teelt van Belgische wortelen gaat in stijgende lijn en een verdere bewaaruitbreiding dringt zich op. In 2016 wordt het naastliggend terrein aangekocht waarop een nieuw koelhuis met bijhorende machinekamer gebouwd wordt. Dit deel van het koelhuis is enkel bestemd voor het bewaren van wortelen en heeft een capaciteit van 45.000 m³ of 11.500 kisten. De totale capaciteit komt daarbij op 50.000 kisten waarvan er effectief 44.000 ingenomen worden. De overige ruimte is voorbehouden voor diepvries op -18°C.