Koelen

Met een totaal gekoeld volume van 176.000 m³ is Frigo Fernelmont een van de grotere opslagplaatsen. Onze moderne installatie maakt het mogelijk om voor elk product het gewenste koelregime aan te houden.

De producten die bij ons koel bewaard worden tussen +5°c en -5°c zijn o.a.

Wortelen

wortelen

Wortelen of winterpeen voor de bewaring worden gerooid in oktober – november. De kisten worden op het veld gevuld en komen zonder bijkomende bewerking dadelijk naar het koelhuis. Met modern materiaal en een grote laad- en losruimte verloopt het inschuren heel vlot. Een inslagcapaciteit in de piekperiode van 2.000 kisten per dag vormt ons geen probleem.

Eens ingekoeld op 1 à 2°C, blijven wortelen bewaarbaar tot juni. Door permanente temperatuur- en productcontrole, beluchtingsysteem en vochtig celklimaat kunnen we garanderen dat de beste kwaliteit van de wortelen behouden blijft.

Naast het aanvoeren en afhalen van de wortelen in kisten is er eveneens de mogelijkheid tot los ontvangen en afleveren. Via stortbak, hallenvuller en kistenvuller worden de vrachtwagens snel geladen en is het mogelijk om uw wortelen te ontaarden en terug in kisten af te leveren.

Witloofwortelen

witloofwortelen

Frigo Fernelmont richt zich vooral op de lange bewaring van witloofwortelen. Dankzij onze moderne installatie kunnen we de betere bewaring aanbieden. Vraag naar onze referenties !

Van oktober tot december kunnen er witloofwortelen binnengebracht worden. Enerzijds in kisten die rechtstreeks de koelcel ingaan, anderzijds in bulk om te laten sorteren. Wij bieden een jaarrond bewaring aan zonder kwaliteitsverlies van de wortelen. Constante temperatuur in de kist na inkoelen, permanente temperatuur- en productcontrole en een gespecialiseerd bevochtingingsysteem maken bewaring tot september mogelijk. Bij ons maken uitloop, uitdroging of rot geen kans.

Aardappelen

plantaardappelen

Plantaardappelen kunnen bij Frigo Fernelmont in de koeling worden geplaatst vanaf januari. Uw gesorteerd product kan in kisten of in bulk ontvangen en afgeleverd worden. De bewaartemperatuur bedraagt 4°C.

Heeft u interesse voor opslag van consumptie aardappelen, neem contact op met ons. Wij bespreken graag wat we voor u kunnen doen.

Andere

overige

Buiten onze hoofdproducten als wortelen, witloofwortelen en plantaardappelen is er eveneens de mogelijkheid tot bewaren van prei, uien, knolselder, …

Voor elk product zoeken we naar de beste bewaaromstandigheden naar eenieders tevredenheid.